Korzystanie z witryny meridium-tlumaczenia.com.pl oznacza zgode na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre moga byc juz zapisane w folderze przegladarki. Jeżeli nie zgadzacie się Państwo na umieszczanie ciasteczek na swoim komputerze, musicie wyłączyć obsługę ciastek w swojej przeglądarce.
Akceptuje Polityke plików cookies (Nie pokazuj mi wiecej tego powiadomienia).

Poufność i ochrona danych

- polityka prywatności

t³umaczenia - ochrona danych

Poufność i Ochrona danych osobowych.

Wstep

Polityka prywatności w firmie "MERIDIUM" Małgorzata Uryga dotyczy wszelkich danych osobowych, które mogą być przetwarzane za pośrednictwem serwisu internetowego www.meridium-tlumaczenia.com.pl jest zgodna z obowiązującymi od 25 maja 2018 roku przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”).

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest:
"MERIDIUM" Małgorzata Uryga
ul. Zgrzebnioka 19
43-200 Pszczyna
(dalej: Meridium).

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzane przez Meridium dane osobowe to:

  • dane osobowe niezbędne do przygotowania wyceny tłumaczenia lub realizacji usługi tłumaczenia (imię i nazwisko lub nazwa firmy zleceniodawcy, jego adres, adres mailowy, numer telefonu, nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt z nami, jej nr telefonu i adres mailowy, inne dane niezbędne do kontaktu (np. preferowany rodzaj kontaktu)),
  • dane osobowe znajdujące się w przekazanych do wyceny lub tłumaczenia dokumentów (wszelkie dane osobowe, również dane wrażliwe).

Celem przetwarzania danych jest:
  • realizacja usługi dla zleceniodawcy – przygotowanie oferty i/lub tłumaczenia,
  • wywiązanie się ze zobowiązań Meridium wobec organów państwowych
  • prawnie uzasadniony interes Administratora.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Z uwagi na charakter oferowanych usług (tłumaczenia w zakresie kilkudziesięciu języków europejskich, Meridium powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z nim.

Podmiotami przetwarzającymi dane osobowe są:

  1. tłumacze, weryfikatorzy tłumaczeń, ewentualnie eksperci, konsultacja z którymi jest konieczna w celu realizacji tłumaczenia).
  2. dostawcy usług informatycznych, księgowych, banki i inne podmioty, korzystanie z usług których okaże się niezbędne w celu prowadzenia działalności Meridium.

Przetwarzanie danych osobowych przez podmiot przetwarzający odbywa się na podstawie umowy lub innego instrumentu prawnego, który podlega prawu Unii lub prawu państwa członkowskiego i wiąże podmiot przetwarzający i administratora, określa przedmiot i czas trwania przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, obowiązki i prawa administratora (art. 28 ust. 3 Rozporządzenia).

Powierzenie jest niezbędne dla realizacji usługi sporządzenia oferty i/lub tłumaczenia, jest konieczne w celu nawiązania kontaktu z Państwem, dokumentacji realizacji usług i wystawiania dokumentów sprzedaży (faktur).

Meridium współpracuje wyłącznie z podmiotami przetwarzającym dane osobowe, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą (art. 28 ust. 1 Rozporządzenia).
Zgodnie z art. 28 ust. 2 Rozporządzenia, podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody administratora. W przypadku ogólnej pisemnej zgody podmiot przetwarzający informuje administratora o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, dając tym samym administratorowi możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane minimum przez okres niezbędny do świadczenia usługi, czas konieczny do wykazania prawidłowego jej wykonania, a także wynikający z przepisów podatkowych. W zakresie wynikającym z przepisów podatkowych dane będą przetwarzane przez okres 5 lat.

Bezpieczne przetwarzanie danych osobowych

Meridium stosuje zgodne z art. 32 Rozporządzenia środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów Rozporządzenia oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

Uprawnienia klientów w zakresie przetwarzania danych osobowych

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia zrealizowanie transakcji, dostarczenie zamówionych usług oraz jakąkolwiek komunikację. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie Państwa odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z nami drogą mailową pod adresem: biuro@meridium-tlumaczenia.com.pl