Język niderlandzki

języki germańskie

Język niderlandzki jest językiem indoeuropejskim z rodziny języków germańskich, zaliczanym do grupy języków dolnoniemieckich. Współczesny język niderlandzki to język, których posługuje się około 27 milionów osób. Około 23 milionów ludzi posługuje się językiem niderlandzkim jako pierwszym językiem (językiem ojczystym), dla pozostałych 4 milionów język niderlandzki jest drugim językiem.

Język niderlandzki jest oficjalnym językiem urzędowym w Holandii i Belgii, poza Europą natomiast w Surinamie, Bonaire, Curaçao, Sabie, Sint Eustatius, Sint Maarten i Arubie. Język niderlandzki jest blisko spokrewniony z językiem niemieckim i wykazuje podobieństwo do języka angielskiego oraz duńskiego.

Tak jak język angielski i niemiecki, język niderlandzki zalicza się do grupy języków zachodniogermańskich.

źródło: Wikipedia