Język słoweński

języki południowosłowiańskie

Język słoweński - język południowosłowiański, którym posługuje się około 2 milionów osób (z czego ok. 1,9 mln w Słowenii, ok. 90 tys. w przygranicznych rejonach Włoch, ok. 40 tys. w austriackiej części Karyntii, ok. 15 tys. w Chorwacji, ok. 3 tys. na Węgrzech; poza tym używany w ośrodkach emigracji słoweńskiej w USA i w Argentynie).

Język słoweński obejmuje siedem zespołów silnie zróżnicowanych dialektów: dialekty karynckie, przymorskie, rowtarskie, goreńskie, doleńskie, styryjskie i panońskie. Zapisywany jest w zmodyfikowanym alfabecie łacińskim, który składa się z 25 liter: a b c č d e f g h i j k l m n o p r s š t u v z ž. Stosowane są 3 dwuznaki: dž lj nj.

Charakterystyczna dla języka słoweńskiego jest kategoria liczby podwójnej, istniejąca obok liczby pojedynczej i liczby mnogiej i używana, gdy mamy do czynienia z dwoma obiektami.

źródło: Wikipedia