Język rumuński

języki romańskie

język arabski tłumaczeniaJęzyk rumuński - język z grupy romańskiej. W języku rumuńskim wyróżniamy cztery dialekty:
dakorumuński (Rumunia, Mołdawia), macedorumuński, meglenorumuński, istrorumuński.
Język literacki oparty jest na dakorumuńskim. Pismo cyrylickie i łacińskie.

źródło:Encyklopedia PWN