Język ukraiński

języki wschodniosłowiańskie

Język ukraiński to język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich. Posługuje się nim ponad 47 milionów osób, głównie na terenie Ukrainie, gdzie ma status języka urzędowego. Używany jest również przez Ukraińców w Rosji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Mołdawii, Polsce i na Białorusi. Współczesny alfabet ukraiński stanowi odmianę cyrylicy, a obecna ortografia ustalona została zasadniczo na początku XX wieku.

źródło: Wikipedia